Forum konwentu NATcon

NATcon => Nowo?ci => Wątek zaczęty przez: doji_mozg Czerwca 08, 2009, 15:40:42Tytuł: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 08, 2009, 15:40:42
Podstawowe informacje

Po niewielkich problemach technicznych, formularz dzia?a ju? prawid?owo.

Cena: 30 z?

Ilo?? wej?ciówek w pierwszej turze rezerwacji: 500.

Wp?aty przyjmowane do: 6 lipca.

Zni?ki:
 - cosplay: 5 z? (zwrot po cosplayu).
 - atrakcje: ustalane indywidualnie - nale?y wpisa? co si? robi w polu uwagi.
 - sprz?t: ustalane indywidualnie - nale?y poda? informacj? w polu uwagi.
 - zaakceptowani helperzy: wej?cie darmowe (tylko osoby dyspozycyjne podczas ca?ego konwentu) - nale?y da? informacj? w polu uwagi.

Mo?liwo?? przekazania wej?ciówki innej osobie: nie mo?na.
Mo?liwo?? zwrotów: istnieje, do 2 tygodni przed konwentem 100%, do tygodnia przed konwentem 50% kwoty.

Koszulki: 25 z? za koszulk?, wzór koszulki wy?wietli si? po klikni?ciu odno?nika w formularzu.

Numer konta: dost?pny po wype?nieniu formularza.

Po uzyskaniu 500 zarejestrowanych osób b?dziemy czeka? na wp?aty. Osoby, które nie zd??? wp?aci? w terminie, zostan? usuni?te z systemu i b?d? musia?y uczestniczy? w kolejnej turze rezerwacji.

Formularz mog? wype?ni? tak?e helperzy i twórcy atrakcji, daj?c odpowiedni? informacj? w polu uwagi, jednak nie spowoduje to zmniejszenia dost?pnej ilo?ci wej?ciówek na konwent.

Formularz

(http://www.natcon.pl/obrazki/formularz.jpg)

Imi? i Nazwisko: Pisane z DU?EJ litery (pierwsza litera du?a), wraz z polskimi literami.

Nick: b?dzie wy?wietlany na stronie z list? konwentowiczów, mo?e zosta? dodany na identyfikator.

Has?o: minimum 4 znaki, potrzebne do zalogowania do panelu i na przyk?ad zmiany danych.

Miejscowo??: s?u?y do identyfikacji przelewów ze ?le wpisanymi danymi, tak?e daje nam pewne statystyki.

Planowana godzina przybycia na konwent: pozwoli nam zorientowac si?, kiedy ustawi? wi?cej kas.

e-mail: dzi?ki niemu mo?emy si? z Tob? skontaktowa?, mo?na zmieni? has?o itp.

Telefon: najszybszy sposób kontaktu w nag?ej sytuacji. Nale?y podawa? zgodnie ze wzorem, inaczej formularz nie zostanie przyj?ty. Osoby bez numeru mog? poda? same zera i doda? stosown? uwag? w przeznaczonym do tego polu.

gg: numer na komunikator internetowy, tak?e bardzo szybki sposób kontaktu.

Koszulka: zamówienie koszulki (poprzez wybranie rozmiaru) wi??e si? z konieczno?ci? zap?acenia wraz z wej?ciówk? dodatkowych 25 PLN. Wzór koszulki mo?na obejrze? klikaj?c na link "Wzór na koszulce". Odbiór koszulki na konwencie.

Lo?a szyderców: ilo?? wej?ciówek tego typu jest bardzo ograniczona. Tylko 50 sztuk na ca?y konwent! Wej?ciówki tego typu s? o 10 PLN dro?sze. Uprawniaj? do wst?pu na specjalne miejsce podczas cosplayu - balkon nad sal? gimnastyczn?.

Wzór wej?ciówki: w tym roku istnieje mo?liwo?? wyboru wzoru na wej?ciówce. Dla uczestników dost?pne s? 3 wzory, ich podgl?d dost?pny jest po klikni?ciu na cyferk?. W przypadku nie zaznaczenia wzoru, zostanie on wylosowany.

Rezerwacja sleepów: szko?a oferuje du?? ilo?? sal. Czy uwa?asz, ?e dobrym pomys?em by?oby przeznaczenie cz??ci z nich na zarezerwowane sleep roomy dla grup 20-30 osobowych? Informacja wy??cznie statystyczna, pomo?e podj?? nam decyzj?.

Cafecon Open Air: je?li dzie? przed konwentem b?dzie odbywa?a si? impreza plenerowa nie zwi?zana z konwentem, czy by?by? ni? zainteresowany? Informacja czysto statystyczna, zostanie przekazana organizatorom Cafeconu Open Air.

Uwagi: tu nale?y wpisa? wszelkie uwagi, w tym informacje o tym, czy pomagasz przy konwencie.

Po zaakceptowaniu formularza zostanie wys?any do Ciebie mail z odpowiedni? informacj?.

Zaraz po zarejestrowaniu mo?na si? zalogowa? u?ywaj?c imienia, nazwiska i has?a.

Aby dosta? numer konta, nale?y po zalogowaniu klikn?? na zaznaczony na czerwono link w panelu uczestnika.

(http://www.natcon.pl/obrazki/menu.jpg)


Pozosta?e informacje

Wi?kszo?? danych wpisanych w formularzu mo?na edytowa? loguj?c si? na konto uczestnika (rozmiar koszulki, obrazek na wej?ciówce itp). B?dzie to mo?liwe do momentu rozpocz?cia przygotowa? do wydruku.

Adres do formularza: http://www.natcon.pl/rezerwacje/formularz.php
Adres do logowania: http://www.natcon.pl/rezerwacje/


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: rikli Czerwca 08, 2009, 17:38:36
co to lo?a szyderców? ;d


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: May Czerwca 08, 2009, 17:40:35
Formularz mog? wype?ni? tak?e helperzy i twórcy atrakcji, daj?c odpowiedni? informacj? w polu uwagi, jednak nie spowoduje to zmniejszenia dost?pnej ilo?ci wej?ciówek na konwent.
tzn. mog?, ale nie musz??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Natan Czerwca 08, 2009, 17:42:24
co to lo?a szyderców? ;d

Cytuj
Lo?a szyderców: ilo?? wej?ciówek tego typu jest bardzo ograniczona. Tylko 50 sztuk na ca?y konwent! Wej?ciówki tego typu s? o 10 PLN dro?sze. Uprawniaj? do wst?pu na specjalne miejsce podczas cosplayu - balkon nad sal? gimnastyczn?.

Wierzcie mi stamt?d jest naprawd? dobry widok i nikt nie b?dzie zas?ania?, do tego b?d? zapewne krzes?a i stoliki :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kisara Czerwca 08, 2009, 17:42:33
co to lo?a szyderców? ;d
Pisze ci przecie? - Uprawniaj? do wst?pu na specjalne miejsce podczas cosplayu - balkon nad sal? gimnastyczn?.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Shaedo Czerwca 08, 2009, 17:43:12
Kojarzy mi si? z muppetami,a dok?adniej z takimi dwoma dziadkami którzy siedzieli na balkonie w teatrze ^o^

Dok?adnie o to nam chodzi?o, ale ciii nie mów nikomu bo si? z prawami autorskim zg?osz? i nas pozw? :D Kuroneko


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: rikli Czerwca 08, 2009, 17:50:55
lol, ?lepiec o_O


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Niwatori Czerwca 08, 2009, 18:10:04
a mi wyskakuje:

Error: Something is wrong in your syntax obok '2, 1' w linii 1


i co ja mam teraz zrobi??


Edit: dzi?ki za odp, bo ju? si? ba?am, ?e co? ze mn? nie tak...


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Shaedo Czerwca 08, 2009, 18:11:02
Nie tylko u ciebie..


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Takes Czerwca 08, 2009, 18:11:43
ano >.>


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Drakar Czerwca 08, 2009, 18:12:08
Co? z Wzorem Wej?ciówki.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Ifrexalis Czerwca 08, 2009, 18:12:29
Ale wtopa xd


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: OKIGorgon Czerwca 08, 2009, 18:12:55
a mi wyskakuje:

Error: Something is wrong in your syntax obok '2, 1' w linii 1


i co ja mam teraz zrobi??

Próbowa? do skutku ;)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kemuri Czerwca 08, 2009, 18:14:12
Serce zaczyna mnie bole? T^T

Chyba po prostu nas tam nie chc? XD


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 18:15:38
Mam podobny b??d :
Error: Something is wrong in your syntax obok '' w linii 1

Czy to jest b??d w napisanym formularzu , czy po prostu np. "zatkane" ??cze ? Bo taki b??d to mi wskazuje na ?le wype?niony formularz , a jest napisany dobrze .
Mo?e jako? zgrabniej da sie ten error napisa? , jakie? uwagi np. " Spróbuj ponownie za chwil? , za du?o osób próbuje wys?a? zg?oszenie jednoczesnie"


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Drakar Czerwca 08, 2009, 18:17:22
B??d w skrypcie. Mam kontakt z 5 innymi osobami i maj? podobnie. IMO zapchane ??cze by przesz?o szybciej xp


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Takes Czerwca 08, 2009, 18:18:07
a komu? si? uda?o wyslac?


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 18:18:49
No tak , ale jesli to b??d w skrypcie to mo?e sie okaza? , ze nie da sie po prostu wys?a? formularza :/ Chyba , ?e mamy ju? jakiego? szczesliwca ? :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Japguy Czerwca 08, 2009, 18:19:21
Niestety, u mnie to samo, a czeka?em od 17:45 xD


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Death Czerwca 08, 2009, 18:20:32
Nie ty jeden. Kto? wyja?ni co si? dzieje??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Drakar Czerwca 08, 2009, 18:22:02
Spokojnie, spokojnie, orgowie te? pewnie maj? w?osy ju? naje?one ze stresu jak na?elowany dres na imprezie. Ciutk? tolerancji. Spokojnie.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Hitomi_chan Czerwca 08, 2009, 18:24:52
A ju? sie ba?am ?e tylko ja mam ten b??d xD


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Miyagi Czerwca 08, 2009, 18:25:06
Error: Something is wrong in your syntax obok '' w linii 1 >,>"


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 18:26:01
No dobra :d Ten "na?elowany dres na imprezie " mnie rozbawi? na tyle , ze mi zszed? stres :D

Miyagi , zobacz stron? wczesniej tego topicu


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 18:28:03
Hah. To mi nie wygl?da na zapchane ??cze a na b??d w sztuce. Jestem tolerancyjna. Ale denerwuj? si? bo w tamtym roku spó?ni?am si? pó? godziny z rejestracj?...i naprawd? nie chc? tego samego przechodzi? teraz... . Bo to by? horror. No ale;) trzymamy kciuki za Orgów. Fightooo!


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Niwatori Czerwca 08, 2009, 18:30:07
Twój numer to 20. Aby uzyska? wi?cej informacji, Zaloguj si?

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Uda?o si?!


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Death Czerwca 08, 2009, 18:30:17
Jej uda?o si? :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kodii Czerwca 08, 2009, 18:30:26
juz dziala, przynajminej mi ;)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Drakar Czerwca 08, 2009, 18:31:37
Mam jedenastk? : D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: 69chan Czerwca 08, 2009, 18:31:51
matte matte az do skutku ^^ jak si? xxx ludzi zwala na raz na ??cze to co si? dziwi? ;P
a i Koiori nie bójta si? ;3 w lipcu bodaj?e b?dzie kolejna partia rezerwacji dla tych, którzy teraz si? nie za?apali ^^
no to próbujemy dalej ;)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kemuri Czerwca 08, 2009, 18:31:58
Tak!! 72 XD


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 18:32:45
Yes ! 81 !

No to oklaski dla orgów za szybk? poprawk? ! :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Dan Czerwca 08, 2009, 18:35:17
Ha! Trafi?em w dziesi?tk?! ^^


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Miyagi Czerwca 08, 2009, 18:35:26
uda?o si???? ^3^  jestem siedemnasta ;3


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Japguy Czerwca 08, 2009, 18:36:23
Szcz??liwa 13 :]
Ufff...by?a chwila grozy xD
Do zobaczenia na konwencie ale cafeconie openair(bo raczej innego cafefonu wcze?niej nie b?dzie) :]


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kei Czerwca 08, 2009, 18:36:31
Co? to si? dzieje :D... sekunda i ju? dziewi?tka ^^. WITAM!


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Takes Czerwca 08, 2009, 18:38:40
no to do zobaczenia ludziska :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: 69chan Czerwca 08, 2009, 18:39:24
90! ;d;d witaj mój otakowy ?wiecie ;3 YATTA!  :-*


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koukin Czerwca 08, 2009, 18:40:55
88 xD  i tak ma by? !! xP


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 08, 2009, 18:44:25
Przepraszam za problemy z formularzem. Podczas poprawek j?zykowych gdzie? wskoczy?a niesforna literka i popsu?a dzia?anie formularza. Teraz powinno wszystko dzia?a? poprawnie - akceptuj?c zg?oszenia.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Marron-chan Czerwca 08, 2009, 18:45:26
TAAAAK! 61 =^-^=


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Hitomi_chan Czerwca 08, 2009, 18:46:13
67, no w ko?cu :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Dan Czerwca 08, 2009, 18:47:14
Jestem w top 10! (czyli dziesi?ty xD) Tylko boty sa szybsze ode mnie 8)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Geradiel Czerwca 08, 2009, 18:52:09
84 ufff... ;p


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 18:59:30
Ju? si? nie martwie 69chan^^. Wszystko si? uda?o:D. Yatttta! No to do zobaczyska!


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Sayuri Czerwca 08, 2009, 19:03:42
82! Yaay mój pierwszy konwent! XD
Tylko mam problem bo nie wy?wietlaj? mi si? te wzory wej?ciowek.. kto? móg?by mi je jako? pokaza?, wgra? gdzie? cokolwiek ^^'

Jest ktokolwiek ch?tny ?eby zabra? mnie i moj? qmpele gdzie? po drodze, by?my si? nie zgubi?y czasem x3 ?? Jak tak to pisa? na gg: 9629879

Z góry 감사합니다 ^_^


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 19:12:08
Wejsciówki sie pokazuj? po kliknieciu na numerek:

Wzór wej?ciówki: w tym roku istnieje mo?liwo?? wyboru wzoru na wej?ciówce. Dla uczestników dost?pne s? 3 wzory, ich podgl?d dost?pny jest po klikni?ciu na cyferk?. W przypadku nie zaznaczenia wzoru, zostanie on wylosowany.

Otworzy si? dodatkowe okienko.

A wogóle to same dziewuchy na tych wejsciówkach ....


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Sayuri Czerwca 08, 2009, 19:18:28
No w?a?nie klikam i nic si? nie wy?wietla.. :(
Mo?e gdzie? indziej mo?na je zobaczy??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Geradiel Czerwca 08, 2009, 19:21:38
odezwij sie na gg to Ci powysy?am linki do wzorów


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: itasH Czerwca 08, 2009, 19:31:57
Jo? jo? xD 16 numerek, lajtowo ^^ kolejny konwencik, miejmy nadziej? udany.

Sayuri skad jedziecie xD ?


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 19:34:11
Hee. Mocne. Prawie 2oo osób w godzin? na 5oo wej?ciówek. Chyba si? szybciej rozejd? ni? rok temu... .


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 19:37:35
A czy numer konta bedzie widoczny dzisiaj czy za kilka dni ?


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 19:41:06
Numer konta juz jest;>. Z boku okienka napisane jest 'numer konta'. :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Sayuri Czerwca 08, 2009, 19:43:58
z zadupia zwanego Krzeszowice ^^
jaka? mi?a osoba ju? wysla?a mi zdj wizytówek tyle ?e nie wesz?y bo nie mia?am jej w znajomych i ju? nie odpisuje.. :<


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: May Czerwca 08, 2009, 19:47:03
z zadupia zwanego Krzeszowice ^^
ja wiem, gdzie to jest O.o"

a tak w ogóle to zapraszam do free talk, tam mo?ecie pisa? o sobie (i spamowa?) ;3
czyt: prosz? mi tu nie robi? niepotrzebnego ba?aganu;]


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Qilathe Czerwca 08, 2009, 20:07:55
Fajny ten formularzyk ale co z osobami które nie maj? konta i np jedna wysy?a pieni?dze za kilka osób ?:>
Za mnie mia? kumpel wp?aci? i chce zapyta? czy jest taka mo?liwo?? :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: FenixXx Czerwca 08, 2009, 20:26:50
Jeee ja i znajomi mamy wej?ciówki :D ale spodziewa?em si? wi?kszego zainteresowania :D


Tytuł: Odp: Początek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: gloda Czerwca 08, 2009, 20:28:44
@ Qilathe
Wpłata może być chyba od jednej osoby ale zarejestrować się musisz i utworzyć konto. :) Przy wpłacie w tytule kumpel musi dopisac twój numer rezerwacji xD
@ FenixXx
godzina 20:30 mój numer wejściówki 220 tzn ze w 4,5 h 220 osoby się zarejestrowały:)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: FenixXx Czerwca 08, 2009, 20:31:34
No a na Doji to pare H i nie bylo miejsc XD


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 21:01:30
Numer konta juz jest;>. Z boku okienka napisane jest 'numer konta'. :D

Jest tylko tytu? "numer konta" :d
Jak sie kliknie to jest puste :( Tak samo w liscie Uczestników , i w Konkurs .


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: itasH Czerwca 08, 2009, 21:03:13
Potwierdzam :/
ale wcze?niej by?o normalnie numer konta i ca?e inne info podane o_O


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: gloda Czerwca 08, 2009, 21:06:15
EDIT

U mnie wszystko dzia?a :) A jak chcesz koszulk? to +25 z? i dopisek w tytule "+koszulka"


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Koiori Czerwca 08, 2009, 21:32:01
Gloda, chyba 2 i pó? godziny^^. a na doji rezerwacje zosta?y zamkni?te po bodaj?e 16h. Teraz to ju? na pewno nie ma sporo ponad po?owy miejsc... .


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: gloda Czerwca 08, 2009, 21:45:16
21:45 - 250 osób zarejestrowanych xD
Czyli masz racje po?owy ju? nie ma :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 08, 2009, 21:59:19
Na doji chyba posz?y miedzy 23 a 8 rano :D , ale zauwazcie , ?e tutaj by?o wiadomo kiedy b?d? rezerwacje .


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Rhea Czerwca 08, 2009, 22:24:25
A ja mam pytanie co do koszulek, rozumiem ?e b?dzie to typowa, m?ska rozmiarówka?

PS. Wybiera si? ju? kto? z podkarpacia? :D


Tytuł: Odp: Początek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: gloda Czerwca 08, 2009, 22:26:13
Co do koszulek to nie wiem a co do Podkarpacia to jest temat w Free Talk:
http://forum.natcon.pl/index.php?topic=140.0


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 08, 2009, 23:17:52
Tym co nie dzia?a, powinni si? wylogowa? i zalogowa? ponownie. Zaraz postaram sie poprawi? t? usterk? (powinien si? wy?wietli? formularz logowania zamiast pustej strony, zazwyczaj si? wy?wietla, ale czasem jak widz? pojawia si? bia?a strona).
Rozmiary koszulek typowe m?skie.

EDIT: Poprawione. Teraz gdy Was wyloguje zawsze powinien pojawi? si? formularz logowania.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Miyagi Czerwca 09, 2009, 11:37:19
Czemu moja wej?ciówka ci?gle jest nieop?acona, skoro przelew poszed? wczoraj? ^_________~


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 09, 2009, 12:28:42
Ci, którzy wczoraj zrobili przelew z mBanku maj? ju? zaznaczone, ?e jest op?acona.

Przy okazji, czy wsadzanie prawie 3 Mb pliku do podpisu nie jest przesad?? Ciesze si? ?e nie korzystam z internetu przez komórk?...


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Natan Czerwca 09, 2009, 13:08:35
Czemu moja wej?ciówka ci?gle jest nieop?acona, skoro przelew poszed? wczoraj? ^_________~

To zale?y od tego kiedy banki maj? ksi?gowanie, jak wys?a?a? po ostatnim ksi?gowaniu to b?dzie dopiero wys?ane po pierwszym nast?pnego dnia. A kiedy zostanie zaksi?gowane wyj?cie to nast?pne ksi?gowania w banku docelowym przyjmie przelew.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Japguy Czerwca 09, 2009, 15:37:52
Ja dzi? mia?em wyp?at? i jeszcze w robocie przelew zrobi?em. Co do rezerwacji to czy gdzie? w systemie pokazuje ile jeszcze zosta?o wej?ciówek? Je?eli nie to przyda?oby si?, warto wiedzie? czy po?piesza? znajomych czy nie: P


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: itasH Czerwca 09, 2009, 15:39:28
A bo ja wiem, ja kopiuj? list? uczestników do notatnika i sprawdzam ile linijek zajmuje :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Ifrexalis Czerwca 10, 2009, 01:10:42
A ja mam takie pytanie odno?nie - jak wykona? tego typu przelew korzystaj?c z us?ug Poczty Polskiej (nie, nie mam dost?pu do banku tutaj :)) je?li ka?da osoba w okienku informuje mnie, ?e numer konta i nazwa odbiorcy "to za ma?o, potrzeba tak?e adres odbiorcy". Sk?d zatem adres pobra??

CHOLERNIE zale?y mi na czasie, a nie pad?a odpowied? kiedy zapyta?em jednego z organizatorów.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: komarEX Czerwca 10, 2009, 01:21:59
A po cholewk? im adres... jak p?ace przez neta to nigdy nie podaje. Paranoja Poczty Polskiej. Ja bym si? upiera? przy tym okienku.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: May Czerwca 10, 2009, 01:41:31
O.o" Nieraz robi?am przelewy przez poczt? i nie wymagali ode mnie adresu odbiorcy (raz tylko nie wpisa?am swojego i mi zwrócili na to uwag?, bo w razie nieudanej transakcji nie mieliby jak zwróci? mi pieni?dzy, ale to zupe?nie inna bajka)... To musia?a by? upierdliwo?? "pani w okienku" ._.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Ifrexalis Czerwca 10, 2009, 02:24:30
No, ta "upierdliwo??" trwa ju? chwil?, mo?e nawet nieco wi?cej. To konkretnie jest filia Poczty (ha!) i adres im potrzebny nie wiem do czego. Mog? insynuowa?, ?e potrzeba go, aby bank móg? wys?a? powiadomienie, albo aby wszystkie pola na formularzu by?y zape?nione - nie wiem, wiem i? bez tego nic nie za?atwi?, a nie mam gdzie indziej jak tego zrobi?.
Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Geradiel Czerwca 10, 2009, 07:15:40
wpisz jako adres Kraków i powinno by? a je?li sie dalej b?d? ciska? to idz do jakiegokolwiek banku i tam te? mo?esz wp?aci?...


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Ifrexalis Czerwca 10, 2009, 10:13:45
No pójd?, pójd? jakie mam wyj?cie. Bank odpada, jak ju? napisa?em nie mam alternatyw wokó? siebie, taka praca i st?d po?piech.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Czerwca 10, 2009, 21:23:03
Potrzebny jest numer konta i adres (miasto wystarczy ) . Poniewa? te dane weryfikuj? który to bank . Nie mam poj?cia jak to dzia?a , ale jest to potrzebne .I oczywi?cie nadawca i nazwa przelewu (tytu?)
Najlepiej poczekaj na odzew orgów , by? moze to nie Kraków :)

Ju? mam numer konta :D Musia?em sie wylogowa? z forum i dopiero wtedy sie pojawi?o. przedtem byl ca?y czas ekranim logowania nazwiskiem.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Milten Czerwca 10, 2009, 22:31:38
Po 48 godzinach od od mojego przelewu dalej mój status wej?ciówki jest niep?acony. Czy mog? si? dowiedzie? czy pieni?dze wp?yn??y na konto??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: koji Czerwca 10, 2009, 22:46:16
Po 48 godzinach od od mojego przelewu dalej mój status wej?ciówki jest niep?acony. Czy mog? si? dowiedzie? czy pieni?dze wp?yn??y na konto??
Spokojnie orgowie te? maj? swoje ?ycie (praca, studia) wi?c nie mog? wszystkie od razu robi?. Nie panikujmy wszystko zostanie zrobione, po prostu na wszystko przyjdzie czas. ;)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kisara Czerwca 11, 2009, 08:52:08
Mam nadziej?, ?e niektórzy wiedz?, dokonuj?c przelewów internetowych, ?e banki miewaj? dni tzw. "zawieszenia" i te? mo?e to czasem by? wina banku.
Nie mówi? ju? o przelewach robionych na poczcie, bo te maj? w zwyczaju i?? nawet 5 dni roboczych, o czym si? mia?am okazj? nie raz przekona?.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: FenixXx Czerwca 11, 2009, 11:53:28
Kisara nawet do 15 :D  a PKO ma na internetowy 24h tylko okresu czekania :D


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: gloda Czerwca 11, 2009, 12:05:32
Zdecydowanie konto internetowe to zbawienie ! Przelew internetowy trwa maksymalnie 24 h :)
Czasem wysy?am rano a wieczorkiem wp?ata zaksi?gowana :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: komarEX Czerwca 11, 2009, 12:22:00
http://www.biznesforum.pl/sesje-bankowe-elixir.php
Nie dam g?owy, ?e jest aktualna, ale zawsze mo?na zobaczy?.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Takes Czerwca 12, 2009, 12:25:50
ja przelewam z bzwbk i mi potrzebny jest kod pocztowy... matko ale to wkurzaj?ce >.>


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Death Czerwca 13, 2009, 13:15:27
Hmm pytanie... op?aci?am dwie wej?ciówki ale tylko po zalogowaniu na jedno konto widnieje ?e jest op?acona. Co z drug??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 13, 2009, 13:20:23
Death, wy?lij mi prosz? PM z numerkami i dat? wp?aty. Po po?udniu postaram si? to naprawi?.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Death Czerwca 13, 2009, 13:27:49
Ok zrobione. Dzi?ki ^_^...


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Corvus Czerwca 24, 2009, 12:08:43
W?a?nie ja mam ten sam problem. Pieni?dze przez Internet zosta?y przelane ju? w sobot? a ja do tej pory widz?, ?e jest wej?ciówka nie op?acona. Tak si? zastanawiam czy po prostu trzeba jeszcze poczeka?, czy co? jest nie tak i pieni?dze zosta?y nie dostarczone.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Czerwca 24, 2009, 13:38:30
Nie jeste?my w stanie sprawdza? wp?at codziennie. Sprawdzamy 2-3 razy w tygodniu.
Troch? cierpliwo?ci, jak wp?ata nie jest zaksi?gowana przez ponad tydzie? (a w zasadzie to 2 tygodnie, bior?c pod uwag? na przyk?ad wp?aty z Poczty Polskiej) dopiero mo?na zacz?? si? martwi?.
I takie sprawy za?atwia si? poprzez email do organizatorów, w którym podaje si? swoje dane - jak inaczej mo?emy zidentyfikowa? twoj? wp?at??


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Drakar Lipca 05, 2009, 18:42:59
Przela?em pieni?dze z zagranicznego banku, prawdopodobnie jeszcze nie dosz?y lub nie zosta?y zaksi?gowane czy inna cholera si? sta?a. Tak czy siak, nied?ugo moja wej?ciówka b?dzie nadal "nieop?acona" czyli wróci do puli któr? rozpocznie si? za trzy dni. Czy moje konto w wej?ciówkach b?dzie wywalone? Je?li tak, co si? stanie je?li kto? zdob?dzie mój numer rezerwacji(11) i nagle przyjd? moje pieni?dze do orgów z tytu?em przelewu "NATCON 11"? Kto? wejdzie na mój koszt, oddacie kas? a ja zarezerwuj? na nowo i znów wplac??
Wiem, problematyczny upierdliwiec ze mnie.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: marmar Sierpnia 03, 2009, 19:26:46
ja te? z g?upim pytaniem, dokona?em przelewu przed chwil? (3.08; na stronce jest napisane, ?e nie ma wej?ciówek, ale konto zarejestrowa?em du?o wcze?niej, wszak...), zgaduj?, ?e dobrze jest przynie?? ze sob? potwierdzenie przelewu, tak na wszelki wypadek? :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Kuroneko Sierpnia 04, 2009, 15:39:07
Przelew ju? doszed?. Co do sytuacji kiedy macie status "wej?ciówka nieop?acona" to b?dzie najlepiej jak we?miecie ze sob? potwierdzenie przelewu, pami?tajcie ?e przelew troszk? mo?e i?? a my te? musimy mie? pewno?? ?e wej?ciówka jest op?acona :)


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: FenixXx Sierpnia 04, 2009, 17:00:53
Z poczty nawet do 14 dni.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: Abarai Sierpnia 04, 2009, 23:11:18
Powinna przyjsc na drugi dzien .
http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=DlaCiebie&DC=Finanse&F=Wplaty
 Czyli wp?acona w poniedzialek rano , powinna by? w srode max !
Bierzcie ze sob? potwierdzenie przelewu , jak kto? ma czas , mo?e przejsc sie na poczt? i podr?czyc poanie urzedniczki wrednymi pytaniami w stylu:
"Wp?aci?em w pi?tek pieni?dze , na koncie ich nie ma - dlaczego ?"


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: doji_mozg Sierpnia 04, 2009, 23:49:25
To nic nie da, poczta dzia?a jak dzia?a, cieszmy si? ?e w ogóle jest.
Wszystkie wp?aty wykonane w poniedzia?ek powinny by? u nas do ?rody, ale jakby nie... lepiej wzi?? kwitek.
I jeszcze raz sprawdza si?, ?e czekanie na ostatni? chwil? nie jest specjalnie op?acalne.


Tytuł: Odp: Pocz?tek rezerwacji - instrukcja.
Wiadomość wysłana przez: FenixXx Sierpnia 05, 2009, 09:36:16
Abarai mam kogo? w rodzinie kto pracuje na poczcie wp?aty id? od 36h do nawet 14 dni ale to sporadyczne przaypadki.